Meer resultaten voor woordenboek

woordenboek
Mijn Eigen Woordenboek Expertisecentrum Nederlands.
De gratis aan te vragen webbased tool Mijn Eigen Woordenboek is een online woordenboek dat de taalverwerving van leerlingen actief stimuleert. Leerlingen en leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen het woordenboek zelf samenstellen.
Biografisch Woordenboek - Regionaal Archief Dordrecht.
Ontdek dit digitale woordenboek met daarin biografieën van figuren uit de Dordtse geschiedenis, van de oudste tijd tot in onze eeuw, vrouwen zo goed als mannen en uit alle sectoren van de samenleving. Het Dordts Biografisch Woordenboek is een project van de Stichting Dordtse Academie, waarvan de start mogelijk is gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Dordrecht.
etymologiebank.nl.
Het doel van deze website is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt, zowel voor geïnteresseerde taalliefhebbers als voor onderzoekers. Sinds de eerste release in november 2010 is informatie uit meer dan zestig woordenboeken met herkomstinformatie beschikbaar, zie Werken. De woordenboeken bevatten ongeveer 300.000 ingangen, samen goed voor ruim 100.000 unieke ingangen. Er worden nog steeds woordenboeken aan de etymologiebank toegevoegd. Naast de etymologische standaardwerken zijn etymologische woordenboeken van Nederlandse dialecten en variëteiten opgenomen, thematische woordenboeken met bijvoorbeeld planten of vogelnamen, woordenboeken met uitgeleende Nederlandse woorden, neologismenwoordenboeken en idioomwoordenboeken. Per categorie worden de woordenboeken in chronologische volgorde getoond: van de recentste publicatie tot de oudste. Zo kunnen gebruikers in één oogopslag alle informatie over een woord, woorddeel of uitdrukking vinden, inclusief het voortschrijdende inzicht daarover, en tevens kunnen zij informatie vergaren over betekenisontwikkelingen, klankveranderingen en herkomsttalen. Gebruikers kunnen de etymologie van een enkel woord opzoeken via het linkerblokje snelzoeken. Voor ingewikkelde zoekopdrachten kan gebruikgemaakt worden van het rode blokje zoeken bovenaan de pagina.
WALD woordenboeken.
Vanaf de oprichting van het Staring Instituut wordt er gewerkt aan het WALD Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten. Het WALD is een systematisch woordenboek. De WALD-spelling is vastgesteld toen de plannen tot het maken van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD gerealiseerd konden worden.
Zeeuws Woordenboek Het eerst online Zeeuwse woordenboek.
Alle Zeeuwse woorden die de gebruikers hebben toegevoegd aan dit woordenboek. Regio's, gemeentes, plaatsen aantal woorden. De grote Zeeuwse regio's' met bijbehorende gemeentes en plaatsen. Plaatsen in Zeeland. Alle plaatsen met Zeeuwse woorden. Een lijst met alle woordsoorten zoals zelfstanding naamwoord en werkwoord.
Het ambtelijk woordenboek - TEKSTNET. Facebook. LinkedIn. Twitter.
Het ambtelijk woordenboek. Geschreven in ambtelijk woordenboek door Webredactie 18 maart 2018. Dit digitale Ambtelijk Woordenboek verklaart honderden ambtelijke termen. Het is gemaakt voor ambtenaren die helder willen schrijven én voor mensen die documenten van de overheid niet begrijpen. Het woordenboek is samengesteld door Wouter de Koning.
Geschiedenis van het woordenboek - Taalcanon.
Maar wat we op internet vinden is op dit moment voor een groot deel gebaseerd op bestaande, papieren woordenboeken. Bestaande woordenboeken zoals het WNT en Van Dale worden gedigitaliseerd, en nieuwe woordenboekprojecten, zoals het Algemeen Nederlands Woordenboek ANW, baseren zich op digitaal materiaal.
Homepage Dumont, Andre.
Ik heb de woorden als hobby voor mijn persoonlijk gebruik verzameld en ter beschikking van iedereen gesteld. Tot slot ook nu een woord van dank aan allen die mij nieuwe woorden toezonden, hielpen bij de vertaling en het samenstellen van de trefwoordenlijst.
Genealogisch woordenboek Genealogie Online.
Naar de trefwoorden beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z. Plaats het genealogisch woordenboek op uw website of weblog. Heel het genealogisch woordenboek in PDF formaat.
woordenboek - Vertaling naar Spaans - voorbeelden Nederlands Reverso Context.
Gebruikt de standaard OSX-functionaliteit en uw aangepaste woordenboek. Utiliza la funcionalidad estándar de OSX y su diccionario personalizado. Het Duits-Nederlands woordenboek wordt constant aangevuld met nieuwe Nederlandse vertalingen. El diccionario de alemán-holandés no para de crecer con nuevas traducciones en holandés.
Woordenboek kopen? Bekijk ons assortiment Stumpel.nl.
Voor vmbo- en mbo-leerlingen bestaat er nog een woordenboek voor de Nederlandse taal met korte definities van de woorden. Dit boek is handig bij Nederlands maar ook bij andere vakken. Prisma woordenboeken worden aanbevolen door docenten van het voortgezet onderwijs.

Contacteer ons